Algemene voorwaarden – Amateurvoorspeller

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van app.amateurvoorspeller.nl & www.amateurvoorspeller.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Amateurvoorspeller. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

  • Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van onze websites. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze websites de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.
  • De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.
  • Het gebruik van informatie van onze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie van onze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
    Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amateurvoorspeller is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van onze website hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Amateurvoorspeller.
  • De gebruikers van onze website kunnen onderling afspreken over prijzen, prijzengeld of andere inzet, bij onderlinge verschillen of niet overeenkomen van de afgesproken inzet kan op geen enkele wijze Amateurvoorspeller verantwoordelijk worden gehouden.
  • De informatie en/of producten op onze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen te verwijden of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
  • Amateurvoorspeller aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat.

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.amateurvoorspeller.nl op deze pagina.

Heeft u vragen aan of opmerkingen naar aanleiding van bovengenoemde kunt u altijd contact met ons opnemen op ons mailadres: info@amateurvoorspeller.nl